Az alapítvány története

 

Visszatekintés az Alapítvány eddigi tevékenységére:

Az első nagyobb volumenű támogatása az alapítványunknak 2005-ben történt, ekkor alakítottuk ki az óvodába a só-szobát. Ebbe a helységbe rövid játékos foglakozáson vehetnek részt asztmás és egészséges gyermekek egyaránt. A só-szóba ajtaja a csépai lakosság előtt is nyitva áll egyéni kérés alapján, időpont-egyeztetéssel. A só-szoba működtetési költségeit az Alapítvány finanszírozza.

Alapítványunk a következő évben nagyobb beruházást tett lehetővé az óvoda számára, Udvari pavilon megvásárlását támogatva. Az ára 620 000 Ft volt, melynek megvásárlását szervezetünk 420 000 Ft-tal segítette. Így járultunk hozzá az óvodai udvari tevékenységek gazdagításához, ez a pavilon nagyon sok lehetőséget nyújt az óvónők és a gyermekek számára egyaránt. Alkalmat ad a gyermekek szabad levegőn való tartózkodására, a szabadba történő óvodai foglakozások kezdeményezésére, szerepjátékok játszására, rendezvények szervezésére. A pavilon térkövezése, a babaház gumitéglával való leburkolása is alapítvány támogatásával készült el.

Sorolhatnám az általunk vásárolt fejlesztő játékok és vizuális eszközök sokaságát is, amelyek a gyermekek játék és szabadidős tevékenységeikhez, kognitív képességeik fejlődéséhez járultak hozzá, segítették az óvónők fejlesztő munkáját.
Felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekek részére azok a kirándulások bábszínház látogatások, amelyeket az eltelt évek alatt támogatott Alapítványunk.

Csoportszobák esztétikus berendezéshez a babakonyhai szekrény, csoportonként 2-2 asztal, öltözőfogasok megvásárlásával, valamint beépített szekrény készíttetésével járultunk hozzá.

Udvari játékok mozgásos játékok gazdagítása, sport mozgáslehetőségek fejlesztésének elősegítése fontos szempont alapítványunk tevékenységébe, utóbbi években erre fektettünk nagyobb hangsúlyt, ezért többféleképen támogattuk ezt a fajta kezdeményezését az óvodának. Homokozó játékok, Polyball labdajáték, , óriás trambulin, futókerékpárok, vásárlásával valamint két alkalommal ovi-foci nevezési díjának finanszírozásával. Elmondhatjuk sokat gazdagodott a gyermekek mozgásos játéka, tartalmasabban tudják a gyermekek az óvoda udvarán tölteni szabad idejüket, hiszen sokkal több játéklehetőségük van.
Elkövetkező tervünk, hogy a 2011. és 2012. évben SZJA 1%-ból befolyt összeget (70 567 Ft) mászókötél vásárlására fordítsuk, hogy a felújított mászókát is újra birtokba vehessék a gyermekek.

Alapítványunk megalakulása óta, folyamatosan anyagi támogatással, igyekszik hozzájárulni gyermekek óvodai fejlesztéséhez, arra törekszünk, hogy minél jobb, élmény gazdag óvodai életet biztosítsunk számukra.

Alapítványunk magánalapítvány.

Alapítója: Szelei Ferencné nyugalmazott óvodavezető.

Alapítványunk 2003-ban alakult és az óta folytatja tevékenységét.

Az alapítvány közhasznú szervezetként folytatja munkáját.

Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 3 főből álló kuratórium kezeli.

Kuratórium képviselője: Bozsik Ibolya kuratórium elnök
Tagjai: Havrilla Sándorné és Hérán Imréné

 

Az alapítvány célja, hogy támogassa és elősegítse:

♦ Az 5475 Csépa Béke út 133/e. sz. alatti óvoda nevelőmunkájának hatékonyabbá tételét, az óvódás korú gyermekek egészséges életre nevelését, a gyermekek képességeinek fejlesztését a sport, tudományok művészetek területén.

♦ Biztosítsa a tehetséges gyermekek nevelésének hatékonyabbá tételét, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtését, a megfelelő-az adott kor színvonalán álló- tárgyi eszközök beszerezését, cseréjét, karbantartását, korszerűsítés útján.

♦ Tegye lehetővé a gyermekek tudásának, ügyességének, az általuk létrehozott produkcióknak bemutatását az egészséges versenyszellem kifejlesztését játékos formában.

♦ Járuljon hozzá az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységéhez, finanszírozza a sokoldalú testedzést, úszást, rendszeres kirándulást, azok költségeinek támogatásával.

 

Az alapítvány vagyona:

Alapítványunk induló vagyonát kezdetekben alapítvány bál bevételével gyarapítottuk, napjainkban pedig, az SZJA 1 %-val, valamint támogatóink anyagi hozzájárulásával növeljük.

Legfőbb támogatóink, akik évek óta adományaikkal segítik Alapítványunk munkáját, és akiknek köszönettel tartozunk ezért:

Dr. Szabó Iván Ügyvéd Úr
Dr. Nagy Zoltán ügyvezető igazgató PHOENIX MECANO KFT.
Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Kinizsi Horgász Egyesület

KÖZÉRDEKŰ ADATOK:

Civil szervezetünk neve: Alapítvány a Csépai Óvodásokért

Székhelye: 5475 Csépa Béke út 133/e.

Elérhetősége: 56/ 323-106

Email cím: cs.ovialapitvany@freemail.hu

Adószám: 18837160-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200725

Számlavezető Pénzintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarék Szövetkezet Csépai Kirendeltsége 5475 Csépa Béke út 118.