AZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE, TEVÉKENYSÉGE 2013-IG

Csépa községnek 1991 októbere óta működik egy alapítványa.
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Bíróság 1991. október 21-én vette nyilvántartásba.
Az alapítványt Csépa Község Önkormányzata hozta létre. Az akkori polgármester személyében Nagy Ferencet tisztelhettük. Lelkes szervező és alapító munkát folytatott a csépaiak Baráti Köre és a Művelődési Ház akkori vezetőjeként Egediné Szira Irén, valamint a helyi vállalkozók képviselőjeként ifj. Harmatos József.
1991-ben a kuratórium 7 tagot számlált. Az elnöki tisztséget a kezdetektől fogva dr. Nagy Lajos látta el. Az alelnöki teendőket Molnárné Nyíri Éva végezte. A tagok az alábbi személyek voltak: Dombiné Horpácsi Mária, Egedi László, Fialka György, Jakab János, Móna Sándor.
Az öt évre szóló mandátum lejárta után új tagok kerültek a kuratóriumba, mely 6 tagúvá szűkült. Név szerint: ifj. Harmatos József, Kiss Magdolna, Papp Erzsébet, Pintér László, Szvoboda Julianna. Az elnöki megbízást továbbra is dr. Nagy Lajos látta el.
Dr. Nagy Lajos elnöki mandátuma lejárta után, tevékenységét nem kívánta tovább folytatni. A 2002. június 06-án tartott kuratóriumi ülésen utódjául Kiss Magdolnát javasolta, melyet a jelenlévők egybehangzóan elfogadtak. A kuratórium további tagjai ekkor: Ifj. Harmatos József, Papp Erzsébet és Pintér László, 2005 októberétől pedig Egediné lovas Annamária. Az alapítvány 2008. október 16-án, a Kunszentmártoni Városi Ügyészség által lefolytatott törvényességi felügyeleti vizsgálaton esett át. Az alapító okiratának módosítása, az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele 2009-ben hivatalosan megtörtént. 2009-ben Csépa Község Önkormányzatától megkaptuk az alábbi dokumentumokat:
– 71/2009. (III. 27.) sz. határozat értelmében módosított alapító okirat másolatát,
– 72/2009. (IV. 29.) sz. határozatot az alapítvány számlájáról történő rendelkezéshez utalványozáshoz, készpénzfelvételhez kapcsolódóan,
– a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Pk.60.912/1991/16. számú nyilvántartásba vételről szóló határozat) végzésének másolatát /az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéről/.
Ezúton is szeretnénk megköszönni dr. Nagy Lajos közel 11 éves lelkiismeretes munkáját, melyet az alapítvány vezetése érdekében végzett. Szintén köszönetünket fejezzük ki ifj. Harmatos Józsefnek, aki 1996 óta megszakítás nélkül tagja volt az alapítvány kuratóriumának, és sajnos már nem lehet közöttünk.

Az alapítvány induló vagyona 500 000,- Ft, (azaz ötszázezer forint) volt. Számlánkat a kunszentmártoni OTP Fiók kezelte, majd a tőke 2000 június 15-én a Winterthur Biztosító Rt.-hez került. A kettő éves szerződés 2002. június 14-én lejárt, melyet a kuratórium döntése alapján nem hosszabbítottunk meg. Az alapítvány vagyona átkerült a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai Kirendeltségéhez, mely, azóta is ott van elhelyezve.

Az alapítvány tevékenysége az 1990-es években. A kuratórium az alapszabályzatnak megfelelően végezte tevékenységét. Kérelmek, köszönő levelek, átvételi elismervények hosszú listája tanúskodik arról, miként próbálta segíteni a község hagyományainak ápolását, a történelmi értékeinek megőrzését, a közművelődési, közoktatási intézmények szakellátási feladatainak emelését, az egyesületek, öntevékeny csoportok működését, a testkultúra fejlesztését. Az 1990-es években anyagi támogatásban részesült a helyi Római Katolikus Egyház, a Református Egyházközség, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Napköziotthonos Óvoda, a Hagyományőrző Klub, a Kinizsi Horgászegyesület, az 1806. sz. Szent Jakab Cserkészcsapat, stb. (a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).

Az alapítvány tevékenysége a 2002-től 2013-ig. A 2002. június 20-i állapot szerint a tőkénk mindössze 274 571,- Ft volt, lekötött betététtel pedig nem rendelkeztünk. Célul tűztük ki a vagyoni helyzetünk stabilizálását. Ennek eredményeképpen, 2005. év december 31-én, a bankszámlánkon már 185 259,- Ft mozgótőkével és 306 973,- Ft lekötött betéttel rendelkeztünk.

2005. évben már anyagi támogatást is tudtunk nyújtani, nevezetesen, a csépai Jakab napi rendezvényt 299 850,- Ft-tal támogattuk, az óvodai sószoba fenntartásához, pedig 26 857,- Ft-tal járultunk hozzá.

2006-ban a Jakab napi rendezvényre fordított anyagi támogatásunk összege már 450 000,- Ft-ra emelkedett.

2007-ben a csépai születésű Tassy Jolán „Papírcsipkék” című könyvének kiadatását 150 000,- Ft-tal támogattuk. A hagyományos falunapi rendezvény megszervezéséhez 340 000,- Ft-tal, a szüreti bál megrendezéséhez pedig 149 726,- Ft-tal járultunk hozzá.

2008-ban segítettük a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztését. Nevezetesen 590 000,- Ft-tal járultunk hozzá a csépai sportpálya megvilágítási, villanyszerelési munkáinak anyag és munkadíj költségeihez. A község hagyományainak ápolása érdekében 179 540,- Ft-ot fordítottunk a szüreti felvonulás és bál megrendezésére.
2008. 09. 16-án a lekötött alaptőkét kedvezőbb kamatozású betétbe helyeztük.
2008. évben igen gazdag pénzadományokban részesült alapítványunk. A TIVI Kft. 48 000,- Ft-tal, a Phoenix Mecano Kft. 50 000,- Ft-tal, Községi Önkormányzat 80 000, -Ft-tal, a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 100 000,- Ft-tal támogatta alapítványunkat.
2008. évben magánszemélyek 497 000,- Ft anyagi segítséget nyújtottak alapítványunknak.

2009-ben a nagycsoportos óvodások tápiószentmártoni kirándulásához 10 000,- Ft-tal járultunk hozzá. Szintén 10 000,- Ft-ot nyújtottunk a csépai általános iskola 4. osztályának, melyet tanulmányi kirándulásra használtak fel. A július 27 – augusztus 02. közötti időszakban megrendezett balatonszárszói nyári táborozást 30 000,- Ft-tal segítettük. A július 04-én megtartott falunaphoz 4 350,- Ft értékű serleg + tábla vásárlásával járultunk hozzá.
2009-ben a szüreti bál megrendezését 150 000,- Ft-tal támogattuk. (Ebből 80 000,- Ft önkormányzati támogatás, 50 000,- Ft a Phoenix Mecano Kft. segítsége, valamint 20 000,- Ft magánszemély készpénz felajánlása.)
Szintén a szüreti bálra fordítottuk a 2008. 10. 28-án, Csépa Község Önkormányzata által átutalt 80 000,- Ft összeget. (A pénz 2008-ban, a szüreti bál megrendezése után érkezett, ezért hoztuk át a 2009. évre.)
45 000,- Ft értékű anyagot vásároltunk, melyből készült:

– 9 db. női, fehér színű magyar blúz,
– 7 db. női, fehér színű magyar szoknya,
– 7 db. női, piros színű mellény,
– 7 db. női, piros színű kötény,
– 7 db. piros színű párta,
– 1 db. „Bíróné” női, piros színű blúz,
– 2 db. „Bíróné” női, piros színű szoknya,
– 1 db. férfi, fehér színű magyar ing

Az anyagok és hozzávalók beszerzéséről Kiss Jánosné gondoskodott társadalmi munkában. A ruhákat társadalmi munkában varrta Kiss Jánosné és Duszkáné Karl Ágnes.

35 000,- Ft értékű, 35 darab plakett ajándéktárgyat készítettünk Czinege Edit kerámikussal. A plaketteket a 2009. október 03-án megrendezésre kerülő szüreti bálon adtak át a szervezők.
2009-ben pályázatot nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A pályázat címe: „Községi játszótér építése a nagygödör területén”
Pályázatíró: Pintér László elnökhelyettes
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, bruttó 5 582 450,- Ft támogatást kapott alapítványunk. (2009. 10. 29.) A beruházás befejezésének határideje: 2011. 10. 29. volt.

2010-ben Borsos Norbert súlyos beteg kisfiú gyógykezelésének támogatásához 50 000,- Ft-tal járultunk hozzá. (Átutalás 2010. április 21.)
2010-ben a szüreti bál megrendezését 184 900,- Ft-tal támogattuk. (Ebből 100 000,- Ft önkormányzati támogatás, 50 000,- Ft a Phoenix Mecano Kft. adománya, 15 000,- Ft a szolnoki Kegyelet Kft. adománya, valamint 19 900,- Ft az alapítványunk 2007. évi tartalékolt személyi jövedelemadójának 1 %-a.)
A Mosoly Klub Énekkarának szintetizátor megvásárlásához nyújtottunk segítséget. Nevezetesen, 41 940,- Ft-ot adtunk, mely összeg az alapítványunk 2008. évi személyi jövedelemadójának 1%-a. (Készpénz kivétel ideje: 2010. 09. 08. – Számla kelte: 2010. 09. 09.)
2010-ben az alapítvány legjelentősebb tevékenysége az MVH pályázat útján elnyert játszótéri eszközök telepítése volt. A beruházás 2010 nyarán befejeződött. Az előzőekben említettek alapján a pályázat 2009. 10. 29-én pozitív elbírálásban részesült, bruttó 5 582 450,- Ft támogatást kapott alapítványunk.
A vállalkozási szerződést a Climbernet Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel kötöttük meg. A vállalkozó a játszótéri eszközöket határidőre leszállította és telepítette. A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3§ 2. bekezdése alapján a használatba vétel előtti ellenőrzést a TÜV SÜD KERMI Kft. /Budapest/ végezte 2010. 07. 22-én. Az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint az ellenőrzési eredmények: „A játszóeszközök kialakítása megfelelő, használatba vehetők.”
A községi önkormányzat 2010. augusztus 5-én, 5 582 450,- Ft-ot utalt át alapítványunk számlájára, a játszótéri eszközök leszállítási és telepítési díjára. 2010. augusztus 6-án az 5 582 450,- Ft-ot továbbutaltuk a 12067204-01008395-00100005 számlaszámra, a Climbernet Gyártó és Kereskedelmi Kft. részére. Ugyanezen a napon 60 000,- Ft-ot utaltunk át a 69800030-15089368 számlaszámra, mely a játszótéri eszközök műszaki ellenőrzésének a díja volt.
2010. december 15-én, az MVH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség Helyszíni Ellenőrzési Osztály képviselői által vezetett helyszíni szemlén vettünk részt. A helyszíni szemle jegyzőkönyvében leírt iratpótlásnak 5 munkanapon belül eleget tettünk.

2011. évi tevékenységeinkről. Alapítványunk az alapító okiratban foglaltak szerint működött ebben az évben is. Az év elején elkészítettük a 2010. évi számviteli beszámolót, melyet a kuratórium tagjai egybehangzóan elfogadtak. 2011. február 21-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5 529 074,- Ft pályázati összeget utalt alapítványunk számlájára, melyet visszautaltunk a Községi Önkormányzat részére. Az 5 529 074,- Ft a nagygödör területén épített játszótéri eszközök leszállítási és telepítési díja volt.
Márciusban a Képviselő-testület részére beszámolót készítettünk az alapítvány 2010. évi tevékenységéről, gazdasági helyzetéről. Első kuratóriumi ülésünket április 06-án tartottuk. Júniusban javaslatot tettünk a „CSÉPA KÖZSÉGÉRT ÉLETMŰ DÍJ”, a „CSÉPA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ DÍJ”, valamint a „SZÉP OTTHON, PÉLDÁS PORTA” cím adományozására vonatkozóan. Szintén júniusban statisztikai jelentéseket küldtünk a Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatóságához.
Szűkös anyagi helyzetünk ellenére sikerült támogatnunk a Római Katolikus Plébániai Hivatal Csépai Egyházközségének kérelmét. 30 710,- Ft-tal a nagycsaládos hittanos gyermekek nyári táborozásának költségeihez járultunk hozzá. Ez az összeg az alapítványunknak felajánlott 2009. évi személyi jövedelemadó 1%-a.
A szüreti bál megrendezésére 148 000,- Ft-ot használtunk fel, melyből 98 000,- Ft Községi Önkormányzat, 50 000,- Ft, pedig a Phoenix Mecano Kft. támogatása.
Ebben az évben 40 701,- Ft összeggel gyarapodott alapítványunk vagyona, mely a 2010. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából származott. A felajánlott összeget takarékbetétben helyeztük el.
Második félévi kuratóriumi ülésünket decemberben tartottuk. Pintér László elnökhelyettes beszámolt az általa készített LEADER pályázatról, melynek témája: „Hagyományőrző falunapi rendezvény megrendezésének támogatása Csépa községben”. A pályázat elbírálására 2012-ben került sor.

2012-ben 461 234,- Ft-tal kezdtük az évet. Elkészítettük az előírt dokumentumainkat, adóbevallást, pályázati elszámolásokat, számviteli beszámolót, szja. 1 %-ról való elszámolást, statisztikai jelentést, kettő kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét.
Pályázatot nyújtottunk be a Községi Önkormányzathoz, civilszervezetek működésének támogatására. Az elmúlt évi falunapi rendezvény megrendezésére vonatkozó MVH pályázat pozitív elbírálásban részesült. A falunapra 1 620 165,- Ft-ot fordítottunk. Mivel a pályázat utólagos finanszírozású, az önkormányzat előlegezett meg számunkra 1 400 000,- Ft összeget. A hagyományosan megrendezésre kerülő szüreti felvonulást, és bált 180 000,- Ft-tal támogattuk, melyből 130 000,- Ft önkormányzati civilszervezeti támogatás, 50 000,- Ft pedig a Phoenix Mecano Kft. adománya. A Mosoly Klub tevékenységét 80 000,- Ft összeggel segítettük, a civilszervezeti pályázati támogatásnak köszönhetően. Sikerült egy kisebb összeget fordítanunk a csépai fiatalok 24 órás vetélkedőjének támogatására is, nevezetesen a 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ból 12 620,- Ft-ot. Ebben az évben 73 737,- Ft összeggel gyarapodott alapítványi vagyonunk, a 2011. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából. Magánszemélyek befizetéseit is nyilvántartottuk számlánkon, melyek Csetényi Mihályné nyugalmazott tanárnő készülő könyvének előfizetései. Decemberben a Községi Önkormányzat 1 000 000,- Ft összeget utalt számlánkra, ez a pénz 2013. évi falunap megrendezésére szánt összeg. 2012. december 31-én 1 310 028,- Ft-tal zártuk az évet.

A 2013. év szintén bővelkedett eseményekben. A kötelezően előírt dokumentumokat most is elkészítettük, pályázati elszámolásokat, adóbevallást, számviteli beszámolót, szja. 1 %-val való elszámolást, statisztikai jelentést, kettő kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét. A 2013. évi falunapra fordított összeg 989 649,- Ft volt. 2013. 09. 12-én 1 387 121,- Ft összeget utalt számlánkra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mely a „Hagyományőrző falunapi rendezvény megrendezésének támogatása Csépa községben” /2012. évben/ című pályázat utólagos finanszírozása volt. 1 000 000,- Ft összeget a Községi Önkormányzat részére visszautaltunk. A szüreti bál támogatására 190 000,- Ft-ot fordítottunk, melyből 50 000,- Ft jelen esetben is a Phoenix Mecano Kft. adomány a volt. A Mosoly Klubnak 50 000,- Ft segítséget nyújtottunk. A csépai fiatalok 24 órás vetélkedőjét ebben az évben is sikerült támogatnunk, a 2010. évi szja 1 %-ból megmaradt 28 080,- Ft összeggel. A Petőfi Sándor Általános Iskolának 162 675,- Ft összeget nyújtottunk, melyet notebook vásárlására fordítottak. Ebből 73 737,- Ft a 2011. évi szja. 1%-a, az elszámolás 2014-ben vált esedékessé. A falumikulás rendezvényre 3 880,- Ft összeget biztosított alapítványunk, melyen állszakáll+parókát vásároltak. Ebben az évben is történtek előfizetések, és támogatások Csetényi Mihályné leendő könyvére, nevezetesen 30 000,- Ft. 2013-ban a 2012. évi személyi jövedelemadó 1 %-a 50 198,- Ft-tal gyarapította az alapítványi vagyont. Pintér László jóvoltából újabb sikeres MVH pályázat került benyújtásra, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímen. A pályázat címe: „Csépai kiszolgáló épület építése”. A pályázat előzetes költségeire 2013-ban 130 000,- Ft-ot fordítottunk. December 31-én az évet 315 824,- Ft összegű lekötött betéttel, és 38 142,- Ft mozgó tőkéjű bankszámlával zártuk.

Kiss Magdolna