Kedvezményezett: Csépa Község Önkormányzata

A projekt megvalósítási időszaka2017.09.01. – 2018.10.31.

A projekt elszámolható összköltsége: 98.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek)Csépa Kulturális Intézmény, kiállító terem és könyvtár (5475 Csépa Béke u. 133/D)

A 21. század egyik legégetőbb problémája a globálisan egyre inkább növekvő tendenciát mutató energiaigény kielégítése. Az egyik legfontosabb feladat napjainkban ily módon a stratégiák és rendszerek fejlesztése az ökológiai szemléletek figyelembevételével történő energiaszolgáltatás megteremtéséhez. Magyarország primer energiafelhasználása alapvetően a fosszilis energiahordozókon és a nukleáris energián nyugszik. Széndioxid kibocsátásunk több mint 90%-a az energetikából származik, a fosszilis energiaforrások elégetése által. Ezen energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Fontos belátnunk, hogy társadalmunk jelenlegi gazdálkodási és fogyasztási szokásainak átalakítása elengedhetetlen a jövő generációinak megélhetése szempontjából.

A tervezett beruházás keretében a Csépai Kulturális és Tudományos Kiállítóterem és Könyvtár energetikai korszerűsítése valósul meg.  Az épület állapota elhasznált, leromlott energetikai rendszere elavult, az energiafelhasználás jelentős, fenntartási költségei kimagaslók, ezért szükséges az energetikai korszerűsítés.

Az Önkormányzat célja az intézményeket napi rendszerességgel használó lakosság komfortérzetének, illetve az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása az energetikai fejlesztések által. Ezen felül szeretne jó példát mutatni mind a köz, mind pedig a magánszereplők számára a „zöld energia” felhasználásával.

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:

– homlokzati hőszigetelése,

– fűtési rendszer korszerűsítése,

– napelemes rendszer telepítése,

– nyílászárók cseréje,

– projektarányos akadálymentesítése,

A fejlesztésbe bevont épület teljes körű energetikai korszerűsítésére építése óta nem került sor. A fejlesztés eredményeként elért energiamegtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20 % feletti, a primer energiafelhasználás csökkenés: 913,09 GJ/év.

A kitűzött hosszú távú célok Csépa Községben egyrészt a fejlesztés tárgyát képező ingatlan/intézmény épületének energiaellátás biztonságának megteremtése és a költségmegtakarítások révén a foglalkoztatottságának növelése, valamint zöld szemléletformálásának elősegítése alternatív energiaforrások és energiahatékony megoldások alkalmazásával a térség felzárkóztatásáért. Másrészt egy fenntartható fejlődési tendencia kialakítása elsősorban a gazdasági és társadalmi szférában, az épület energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazása révén.

A beruházás hozzájárul az önkormányzat által közcéllal működtetett (100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő) intézmény primerenergia-felhasználásának csökkenéséhez, ezáltal az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A fentiek folyományaként a megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, így hozzájárulva a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

Projekttel kapcsolatos további információk:

Fialka György Polgármester

e-mail:  csepa.polghiv@t-online.hu

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

a „TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban,

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 azonosítószámú,

 “Csépa Község kulturális és tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztése”

TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI [Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Ajánlattételre felhívottak:

– ÁVM Kft. (5000 Szolnok József A. u. 82.

– BAURED Kft. (5000 Szolnok, Kazinczy u. 1/a.)

– GEOGÉP Kft. (5100 Jászberény, 2413/2. hrsz.

– L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a. fsz. 1.)

– Nyír-Öko-System Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 10/a. fsz. 1.)