M E G H Í V Ó

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 21-én 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Csépa Községi  Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

1./ Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

 

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság

2.a.Hatásvizsgálat 2.b.2020. költségvetési rendelet 2.c.2020.költségvetés szöveges

 

3./ Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására

Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

Véleményezi: pénzügyi bizottság

3.a.PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezet 2020 3.civil szerv. 2019.

 

4./ Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke

Véleményezi: pénzügyi bizottság

4.a_Kinizsi Horgász Egyesület beszámoló 4.b_ Tiszazugi Hagyományörző Egyesület , 4.d_Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete 4.e._ Medicopter Alapítvány beszámolója 4.Előterjesztés civil szervezetek elszámolása 4.f.-Alap.Csépa. Községért 4.g._ Csépai Polgárőr Egyesület beszámolója 4.h_Csépa Községi Sportegyesület beszámolója

 

5/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

5. napirend-együttműködési megáll. 2020

 

6./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2020. évi programterve

Előterjesztő: Bíró József alpolgármester

Véleményezi: környezet, közrendvédelmi és kulturális bizottság

6.1.Előterj. községi állami rend.2020 6.2.Tervezett ÖKM ünnepek 2020

 

7./ A Csépai Gamesz Intézménynél 2019. évben végzett belső ellenőrzés elfogadásáról

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

7. napir.-belső ellenőrzés 7.a.-belső ellenőrzés jelentés

 

8./ Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv ellátására

Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

8.nr.-belső ellenőrzési terv 2020

 

9./ Egyebek

 

Zárt ülés:

1./ Segélykérelmek elbírálása

Előterjesztő : Berényi Veronika kirendeltségvezető

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését a napirendek fontosságára tekintettel!

 

C s é p a, 2020. január 10.

 

Tisztelettel:

Pintér Csaba Gábor polgármester