Csépa Község Önkormányzata (Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi gépjármű értékesítésére.

MYH-571 forgalmi rendszámú VOLKSWAGEN PASSAT típusú gépjármű:

Gyártási éve: 2012 (első forgalomba helyezés: 2014.12.15.) hengerűrtartalom: 1968 cm3, diesel, 103KW teljesítmény, automata váltó, 4 ajtós, gyári szürke metál fényezés, 214.060 km óraállás, műszaki vizsga érvényessége: 2019.11.23,

Induló ára: bruttó 2.000.000.-Ft

Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                            2020. június 18. 8 óra

A beérkezett ajánlatok bontása:                                                           2020. június. 18. 12 óra

A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje:      2020. június 19.

Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el:

legmagasabb összegű megajánlott vételár

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 (1 eredeti, egy másolat) példányban kell benyújtani.

Az pályázatok beadásának helye:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 A borítékra kérjük írják rá:

„Pályázat!  Határidő előtt tilos felbontani!  Gépjármű értékesítés”

Csatolandó nyilatkozatok:

– Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

– A jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.

– Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó központi adó-, illeték és székhelye szerinti helyi adóhátralékkal.

Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a megajánlott vételárat nem érintheti.

Tájékoztatjuk, hogy érvényes ajánlat esetén az ajánlattevő ajánlatához 30 napig kötve marad. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

A gépjárműről bővebb információ a Csépa Község Önkormányzat polgármesterétől az 56/323-001-es telefonszámon.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.