A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége 2013.03.01-én jött létre, amikor a 2011. évi LXXXIX törvény előírta a kétezer főt meg nem haladó települési önkormányzatok számára közös önkormányzati hivatal létrehozását. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 268/2013 (II.18.) határozatával, megszüntette a Csépai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 269/2013 (II.18.) határozatával, majd elfogadta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 270/2013 (II.18.) határozatával.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítésében a már meglévő három osztálya mellett jelent meg negyedik osztályként. A Csépai Kirendeltség Csépa Község önkormányzata és Csépa közigazgatási területe vonatkozásában ellátja mindazon szervezési, igazgatási, pénzügyi, vagyongazdálkodási feladatokat, amelyeket az SZMSZ illetve jogszabály nem utal más osztály kizárólagos feladat és hatáskörébe.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Tel.: 56/323-001, 56/323-326

Fax.: 56/323-093

E-mail.: csepa.polghiv@t-online.hu

Ügyfélfogadási rend

 

Hétfő:     8:00 – 16:00

Kedd:     nincs ügyfélfogadás

Szerda:     8:00 – 12:00

Csütörtök:     13:00 – 16:00

Péntek:     nincs ügyfélfogadás