Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége

A épület:

Cím: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Tel.: 56/323-001 vagy 56/323-326

Fax.: 56/323-093

E-mail.: csepa.polghiv@t-online.hu

B épület:

Cím: 5475 Csépa, Béke u. 133.

Tel.:  30/625-1961

E-mail.: csepa.polghiv@t-online.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:             7:30–12:00 és 12:30-16:00

Kedd:                nincs ügyfélfogadás

Szerda:           7:30–12:00 és 12:30-16:00

Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás

Péntek:           nincs ügyfélfogadás

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége 2013.03.01-én jött létre, amikor a 2011. évi LXXXIX törvény előírta a kétezer főt meg nem haladó települési önkormányzatok számára közös önkormányzati hivatal létrehozását. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 268/2013 (II.18.) határozatával, megszüntette a Csépai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 269/2013 (II.18.) határozatával, majd elfogadta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 270/2013 (II.18.) határozatával.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítésében a már meglévő három osztálya mellett jelent meg negyedik osztályként. A Csépai Kirendeltség Csépa Község önkormányzata és Csépa közigazgatási területe vonatkozásában ellátja mindazon szervezési, igazgatási, pénzügyi, vagyongazdálkodási feladatokat, amelyeket az SZMSZ illetve jogszabály nem utal más osztály kizárólagos feladat és hatáskörébe.

Berényi Veronika (kirendeltségvezető)

 1. Csépa Községi Képviselő-testülete működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)
 2. A pénzügyi bizottság és a környezet, közrend és kulturális bizottság működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)
 3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)
 4. Egyéb igazgatási feladatok (népesség nyilvántartás, helységgazdálkodással kapcsolatos szerződések)
 5. Választással kapcsolatos feladatok
 6. Iktatás, ügyiratkezelés
 7. Testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése (képviselő-testületi, pénzügyi bizottsági és környezet, közrend és kulturális bizottsági ülés)
 8. Hagyatéki ügyek
 9. Igazgatási ügyek (működési engedély, mezőgazdasági ügyek, állattartás, közterület használat, telepengedély, közterület tisztántartásával kapcsolatos ügyek)
 10. Munkaügy

Mészárosné Gólya Zsuzsanna (szociális ügyek)

 1. Anyakönyvi ügyek
 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és ez ehhez kapcsolódó hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet igazolása,
 3. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény
 4. Igazolások kiadása: védett fogyasztói nyilvántartásba vétel
 5. Lakásfenntartási támogatás
 6. Nyugdíjas és iskoláztatási támogatás
 7. Települési támogatások

Pálné Szabó Nikoletta (pénztár):

 1. Szociális segélyek, munkabérek kifizetése
 2. Üzemanyag felhasználás elszámolás és felhasználásának nyilvántartása
 3. Elszámolásra kiadott összeged analitikus nyilvántartása
 4. Fizetési előlegek, szerződések, lakbér nyilvántartása
 5. Beérkező, kimenő számlák kifizetése, utalása, nyilvántartása, szakmai teljesítés igazolása
 6. 6. Leltározási tevékenységben részvétel

Szvobodáné Kiss Anikó (adó, behajtás):

 1. Adóigazolási feladatok, helyi adókra vonatkozó rendeletek szakmai előkészítése
 2. Gépjárműadó, adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok
 3. Hatáskörébe tartozó adók kivetése, közlése, nyilvántartása, beszedése, behajtása
 4. Vagyoni bizonyítvány kiállítása
 5. Adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos ügyek intézése, tartozások megkeresésen alapuló behajtása
 6. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos