Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 17-én (kedd) 17 órakor

 KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Ülés helye:

Művelődési Ház nagyterme 5475 Csépa, Béke utca 133/a.

1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak üteméről

         Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

2./ Javaslat a képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére

         Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

3./ Egyebek

Csépa, 2019. december 2.

Pintér Csaba Gábor polgármester