Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Tel.: 56/560-500

Fax: 56/461-158

E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

Jegyző: Dr. Hoffmann Zsolt

Aljegyző: Dr. Péter Zsuzsanna

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége

 

Cím: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Tel.: 56/323-001 vagy 56/323-326

Fax: 56/323-093

E-mail: csepa.polghiv@t-online.hu

 

Berényi Veronika (kirendeltségvezető)

1. Csépa Községi Képviselő-testülete működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)

2. A pénzügyi bizottság működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)

3. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok (testületi ülések előkészítése, szervezése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, azok egyeztetése)

4. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

5. Egyéb igazgatási feladatok (birtokvédelem, népesség nyilvántartás, helységgazdálkodással kapcsolatos szerződések)

6. Választással kapcsolatos feladatok

Cseh Lászlóné (titkárság, anyakönyv):

1. Anyakönyvi ügyek

2. Iktatás, ügyiratkezelés

3. Testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése (bizottsági ülés is)

4. Hagyatéki ügyek

5. Igazgatási ügyek (működési engedély, mezőgazdasági ügyek, állattartás, közterület használat, telepengedély)

6. Aktív korúak ellátása

7. Gyermekvédelmi kedvezmény

8. Lakásfenntartási támogatás

9. Óvodáztatási támogatás

10. Munkaügy

11. Önkormányzati segély

Pálné Szabó Nikoletta (pénztár):

1. Szociális segélyek, munkabérek kifizetése

2. Üzemanyag felhasználás elszámolás és felhasználásának nyilvántartása

3. Elszámolásra kiadott összeged analitikus nyilvántartása

4. Fizetési előlegek, szerződések, lakbér nyilvántartása

5. Beérkező, kimenő számlák kifizetése, utalása, nyilvántartása, szakmai teljesítés igazolása

6. Leltározási tevékenységben részvétel

Kovács Sándor (adó, behajtás):

1. Adóigazolási feladatok, helyi adókra vonatkozó rendeletek szakmai előkészítése

2. Gépjárműadó, adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok

3. Hatáskörébe tartozó adók kivetése, közlése, nyilvántartása, beszedése, behajtása

4. Vagyoni bizonyítvány kiállítása

5. Adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos ügyek intézése, tartozások megkeresésen alapuló behajtása

Molnárné Zámbó Edina (pénzügy, könyvvitel):

1. Könyvelés (gépi és kézi)

2. Normatív támogatások igénylése és elszámolása

3. Vagyonnyilvántartás

4. Szabályzatok készítése

5. Beszámoló pénzforgalmi jelentések készítése