Csépa Község Önkormányzata (Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi gépjármű (traktor) értékesítésére.

YDD-550 forgalmi rendszámú Belarusz MTZ-550 típusú gépjármű (Traktor):

Gyártási éve: 1989 (első forgalomba helyezés: 1989.)  hengerűrtartalom: 4750 cm3, Diesel,  Műszaki vizsga érvényessége: Lejárt 2019.03.28.

Üzemképes állapotban, homlokrakodóval, motor és kuplung szerkezet javításra szorul.

Induló ára: bruttó_1.100.000.-Ft

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 19. 12 óra

A beérkezett ajánlatok bontása: 2020. október 19. 14 óra

A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2020. október 20.

Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el:

legmagasabb összegű megajánlott vételár

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 (1 eredeti, egy másolat) példányban kell benyújtani.

Az pályázatok beadásának helye:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 A borítékra kérjük írják rá:

„Pályázat!  Határidő előtt tilos felbontani!  Traktor értékesítés”

Csatolandó nyilatkozatok:

– Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

– A jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.

– Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó központi adó-, illeték és székhelye szerinti helyi adóhátralékkal.

Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a megajánlott vételárat nem érintheti.

Tájékoztatjuk, hogy érvényes ajánlat esetén az ajánlattevő ajánlatához 30 napig kötve marad. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

A gépjárműről bővebb információ a Csépa Község Önkormányzat polgármesterétől az 56/323-001-es telefonszámon.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.